CNC Sågning


There are no translations available.

Sågning och urfräsning för t ex fönster utförs med den senaste CNC - tekniken. Den skärande noggrannhet i intervallet toleranser i byggnadskonstruktion - enligt DIN 18203/Teil 3 för vägg, golv och tak . Det innebär att de tillsågade KLH-panelerna håller millimeterprecision.

moto