Montering


There are no translations available.

De tillsågade KLH-panelerna levereras just-in-time till byggarbetsplatsen och monteras med hjälp av kran direkt från lastbilen. Det är viktigt att montaget börjar från en noggrant avvägd syll, eftersom det inte går att justera panelerna i efterhand. Alltså, fel vid syllen kommer att fortplanta sig vidare i konstruktionen.

Normalt sätt klarar man montaget med tre man och en kran.

moto