FORMAT


There are no translations available.

 

KLH-paneler av massivt trä är bl.a. också av dess stora format optimala när det gäller montage pga att färre antal paneler behövs, och därmed sparar man montagetid. Det stora formatet innebär också färre skarvar, vilket innebär ett tätare hus. Mängdkalkyl beräknas utifrån den omskrivna rektangeln utan avdrag för öppningar.
Största produktionsformat: längd 16,50 m / 2,95 m bredd (Dock kan en maxlängd om 13 m transporteras).
Produktion minsta längd: 8,00 m - i stigande 10 cm intervall upp till fulllängd.
Produktionsbredder bredder 2,40m, 2,50m, 2,73m, 2,95 m

Tjocklekar: från 57mm till 248mm i normala sortimentet, men kan producera upp till 500mm!

Antal skikt: 3, 5, 7 och 9

 

moto