Ytor


KLH:s träpaneler erbjuds i 3 standardiserade ytegenskaper. Speciella ytbehandlingar kan fås på begäran och i mån av tillgång och teknisk genomförbarhet.


Icke-Synlig Kvalitet (NSI):
Rekommenderas till den bärande konstruktionen där båda sidor av panelen kläs in. Det yttersta skiktet motsvarar en kvalitet BC.

Industriell Synlig Kvalitet (ISI):
Som standard är kvaliteten utförd på ena sidan, en dubbelsidig version av detta gränssnitt kan fås på begäran. Industriell visuell kvalitet är lämplig för industrimark, men inte för visionen i vardagsrummet. För industriområdet är ensidig visa sorterade tall ribbor av kvalitet B, används ibland fingerskarvade.

Synlig Kvalitet (WSI):
Bästa kvalitet för synliga ytor i bostäder.

Särskilda ytor (S):
Furu, Lärk, och andra ytor kan på begäran erhållas beroende på tillgänglighet av råvara.

moto