Vägg - Bjälklag - Tak

Användningsområden


KLH massivträpanelen är den bärande delen av en konstruktion och kan användas till väggar, bjälklag och tak. I och med att KLH-panelen är bärande ger den möjlighet till kreativa arkitektoriska möjligheter.


KLH-panelen kan användas till byggandet av enfamiljshus, flervåningsbostäder, offentliga byggnader, administrativa byggnader, industri- och kommersiellt byggande samt även i brokonstruktioner

Utformningen och utförandet sker enligt de statiskakrav som finns enligt Eurocode 5, därför tillverkas KLH massivträpaneler uteslutande till specifika projekt.

moto