Produktfördelar


There are no translations available.

* Miljömässigt hållbart byggmaterial
* Friskt och behagligt inomhusklimat
* Värdet av byggnadsfysik reglerbara motstånd element
* Största möjliga frihet i det arkitektoniska genomförandet
* Enkel design av enskilda byggnader
* Optimal användning av markområden som avgränsas av användning av slanka komponenter
* Hög statisk livskraftiga, stora format och därmed lätt att montera element
* Kort konstruktionstid, torrt byggande och snabb beredskap för inflyttning
* Kvalitetskontroll produktion både internt och externt
* Hög noggrannhet genom CNC - styrt skärande
* Leverans av väderskyddade utrymmet prefabricerade element direkt på arbetsplatsen
* Tekniskt godkänd och CE - märkt byggprodukt

moto