Lecteur video pour Erdbebentest_Japan_neu.flv

STATIK


There are no translations available.

KLH massivträpanelens stora format och skiktstruktur medför att skivan har en stor statisk belastningförmåga. Den höga belastningsförmågan och låga vikten innebär att panelen klarar stora spännvidder. Punktbaserade konstruktioner eller utskjutande delar kan genomföras enkelt och ekonomiskt. Ett flertal studier och tester har visat att KLH massivträpaneler lämpar sig också för att bygga säkra byggnader i jordbävningsdrabbade områden.
Utformning och utförande utförs antingen enligt DIN 1052:2008, med hänsyn till allmänna tekniskt godkännande (Z-9,1-482) eller Eurocode 5, med beaktande av europeiskt tekniskt godkännande (ETA-06/0138). Den statiska verifiering av KLH massivträpaneler skalla visas separat  alla projekt och lokalt gällande normer och regler som finns måste följas.

moto