Vårt ansvar


There are no translations available.

Och av goda skäl: Trä är naturligt energieffektivt och CO2-neutrala i alla avseenden. Byggnader med KLH är alltså ett värdefullt bidrag till klimat-och miljöskydd. Med PEFC-certifiering garanterar KLH trä från hållbart förvaltade skogar.

moto