Miljöledningssystem


Med certifiering enligt ISO EN 14001:2004, bekräftar vi vårt starka engagemang för miljö-och resurseffektiv produktion och användning av biprodukter för intern strömförsörjning. Efterlevnad av lagkrav och en vettig avfallshantering styrs av en självklarhet för oss. Med användning av råvaror från PEFC-certifierade skogar och FSE gör vi ett ytterligare bidrag till bevarandet av en beboelig miljö.

moto