DOWNLOADS

 

PEFC - ZERTIFIKAT

 

adobe reader

 

PEFC – Certifiering


There are no translations available.

PEFC - Certifiering (CoC Spårbarhetscertifiering) är Europas märkning för trä och träprodukter från ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk längs hela förädlingskedjan.

PEFC - certifikat kommer att visa användningen av certifierad råvara och villkoren för den inställda certifieringsregler.

För mer information om PEFC - certifiering, besök www.pefc.at, www.pefc.org www.holzcert.at,

moto